PRIVATMILJØ

Jeg har utført ulike typer innredningsoppgaver i privatmiljø: fargesetting, planløsninger, møblering, spesialdesign, gardiner og vindusavskjerming, tekstiler, materialvalg, planløsninger med livsløpstandard, vurdering av gjenbruksmøbler, ildsted, div. rådgiving m.m.

 • Leilighet Karisvingen
 • Enebolig Alarmveien
 • Enebolig Brinkveien
 • Leilighet Vervet
 • Enebolig Strandveien
 • Enebolig Solligården
 • Rekkehus Ottarsvei
 • Enebolig Rektor Qvigstadsgate
 • Enebolig Lars Hagerups vei
 • Enebolig 1 Kirkegårdsveien
 • Rekkehus Skiferveien
 • Leilighet Workinntoppen
 • Enebolig Liljeveien
 • Enebolig Nordreisa kommune
 • Enebolig Nordpolveien
 • Enebolig Overlege Meyersvei
 • Rekkehus Hummerveien
 • Leilighet Hornsundveien
 • Leilighet Strandveien
 • Rekkehus Stærveien
 • Rekkehus Hansbreveien
 • Enebolig Tomasjordveien
 • Enebolig i rekke Evjenveien
 • Enebolig Grønlandsveien
 • Enebolig Smaragdveien
 • Enebolig 2 Kirkegårdsveien
 • Enebolig 2 Kveldroveien
 • Enebolig 1 Kveldroveien
 • Enebolig Signalveien
 • Enebolig Langnesveien
 • Våningshus Vågnes
 • Leilighet Voss
 • Hytte Kvaløya
 • Hytte Ringvassøy, forprosjekt
 • Fritidshus Loppa kommune           

OFFENTLIG OG BEDRIFT

Jeg har utført ulike typer innredningsoppgaver i bygningene som er nevnt under.

Prosjektene har variabelt omfang: fra utvalgte areal til hele bygg.

Oppgavene er utført i egen virksomhet og i tidligere stillinger ved UiT Norges arkitiske universitet og JKA arkitektkontor AS.

Noen prosjekter er utført i samarbeid med kollegae

 • Skippergata 28
 • Vest-Lofoten videregående skole
 • Administrasjonsbygget UiT
 • Bergen kunstforening
 • Campus Hammerfest
 • Driftsentralen
 • Domusbygget
 • Farmasibygget
 • Forskningsparken
 • Glassmester Eriksen-bygget
 • Hansine Hansens gårdstun i Botanisk hage
 • Kirkens bymisjon
 • Lesehuset
 • Medisin -og helsefagbygget
 • Mølstertunet, Voss folkemusem
 • Naturfagbygget
 • Nedre Lysthus
 • Nordreisahallen
 • Norges Fiskerihøyskole
 • Nye Breivang, Handelshøyskolen
 • Næringshagen i Målselv
 • Realfagbygget
 • Skibotn feltstasjon
 • Solneset skole - utvidelse
 • Solneset skole
 • Storgata 36
 • Storgata 39
 • Storslett samfunnshus
 • Studenthybler Stakkevollveien
 • TANN-bygget
 • Teknologibygget
 • Tromsø museum
 • Universitetsbiblioteket
 • Vågarhallen
 • Østre fløy, Breivika 3
 • Øvre lysthus
 • Åsgårdveien 9

 PROSJEKTLEDELSE INTERIØR OG LEDELSE AV INVENTARUTVALG

 • Breiviklia, ny fløy 
 • Farmasibygget 
 • Kunstakademiet
 • TANN-bygget 
 • Teknologibygget
 • Breivika 3, ny fløy 

leder av utvalget

leder av utvalget

prosjektleder

leder av utvalget siste del av prosjektet

leder av utvalget første del av prosjektet

leder av utvalget