Hei, og velkommen til INTERIØRARKITEKT HEGE TRAASDAHL


Våre omgivelser påvirker oss!

De fleste kan referere til gode eller dårlige opplevelser fra rom vi har oppholdt oss i.                    Materialer, lys, komponenter og farger er elementer som uttrykker noe - alene og i kontekst.

Utover dette vil andre faktorer påvirke vår oppfatning av et rom. Lydmiljø, temperatur og utsikt er noen eksempler. Man vil neppe ha en god opplevelse i et iskaldt og bråkete rom, selv om det er aldri så pent utformet. Det bygde rom er min spesialitet, og jeg får mye inspirasjon fra arkitektur og design: Både samtiden og historien. Men inspirasjon kan man finne overalt!  Naturens årstider kan lære meg om fargekombinasjoner. Et landskap eller skogsrom kan gi økt forståelse for form og dimensjoner. Vakre byrom. En film eller teaterscene. Alle omgivelser og opplevelser kan gi impulser og idéer når man jobber som formgiver! 


Personlige preferanser og smak vil ha betydning for hva vi definerer som bra. Det noen liker kan andre synes lite om. Vi mennesker er langt fra like. Det er nettop dette som er utfordrende og spennende med å være interiørarkitekt. Å planlegge for andre krever evne til innlevelse! Det krever at man er lydhør for ønsker og behov. Gjennom mange yrkesaktive år har jeg tilegnet meg svært mye erfaring med samarbeid. Å være i dialog med de som skal bruke bygninger og hus er en forutsetning for å oppnå et vellykket resultat. 


Jeg jobber med alle typer interiørprosjekter. Fra mindre oppgaver til mer omfattende prosjekter. Ethvert oppdrag har sin egenart, og vil bli løst profesjonelt innenfor de rammer som blir satt. 

 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat og kostnadsoverslag. 


Vennlig hilsen Hege


 
Interiørarkitekt Hege Traasdahl er uteksaminert designkandidat med hovedfag

fra Institutt for interiørarkitektur og møbeldesign ved SHKD, Statens Høyskole for Kunsthåndverk og Design (4,5 år). 

Hun har lang og variert yrkespraksis som fagutøver og har tidligere vært ansatt som overarkitekt / interiørarkitekt ved UiT - Norges arktiske universitet , i Troms fylkeskommune som registrator og prosjektleder, og som interiørarkitekt ved JKA arkitektkontor AS. Bedriften ble opprettet 2016 i Tromsø. Hege jobber med privat og offentlig miljø, og påtar seg både små og store oppdrag.

 Medlem av av AFAG  - Arkitektenes fagforbund