Når interiører skal planlegges er helhetsforståelsen grunnpillaren.

God formgiving er som regel mer enn det man ser!

Min tilnærming til enhver oppgave er å se rom i en større sammenheng; funksjon og estetikk skal forenes med bygningens arkitektur og beliggenhet.

Ved å engasjere en interiørarkitekt med høyskoleutdanning kan du samarbeide med en profesjonell yrkesutøver. God dialog vektlegges; det er avgjørende for en en vellykket planleggingsfase og et godt sluttresultat for kunden.

Jeg påtar meg små og store oppdrag for private, bedrifter og det offentlige.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Vennlig hilsen Hege 

Interiørarkitekt MNIL Hege Traasdahl er uteksaminert designkandidat med hovedfag

fra Institutt for interiørarkitektur og møbeldesign ved Statens Høyskole for Kunsthåndverk og Design (4,5 år).

Hun har lang og variert yrkespraksis som fagutøver og har tidligere vært ansatt ved bl.a. UiT - Norges arktiske universitet som overarkitekt / interiørarkitekt,

i Troms fylkeskommune som registrator og prosjektleder, og som interiørarkitekt ved JKA arkitektkontor AS. Bedriften ble opprettet 2016 i Tromsø. 

 Medlem av av AFAG  - Arkitektenes fagforbund